Get your name in my 2nd Novel

Compete

  

હું મારી બીજી નવલકથા “Strangle Hold” નું ગુજરાતી અનુવાદ કરી રહ્યો છું જેથી ગુજરાતી ભાગ પેહલા પ્રકાશિત થાય.


નવલકથા નું અંગ્રેજી ટાઈટલ છે “Strangle Hold” . 


પ્રતિયોગીતા માં ભાગ લેવા માટે નવલકથા નું Blurb વાંચીને અને મુખ્ય કિરદાર ના વિશે વાંચીને તમને નવલકથા નું ગુજરાતી ટાઈટલ આપવાનું રહેશે. તો જલ્દી કરો, એટલે હું જલ્દી તમારું નામ પણ ચોપડી ના પ્રવેશ માં આપી શકું! 

What do I do?

Send in your answers to akashjoshi@gmail.com with the subject "Strangle Hold".

There is More!

Do you want to get a chance to win a signed copy of my first novel "Flash Point"?